Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Zlatibor 2017
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Streljački klub „PRVI PARTIZAN“ iz Užica organizuje međunarodno takmičenje u
gađanju iz puške pod nazivom „PPU Cup 2017“. Takmičenje će se održati u
subotu 10. juna 2017. godine na Zlatiboru (lokacija Smiljanski zakosi) u sledećim
disciplinama:
- Open Rifle na daljini od 100 i 300 metara
- Target Rifle na daljini od 100 i 300 metara
- Hunting Rifle na daljini od 300 metara
Takmičenje se održava prema pravilima „Balkanske lige“ i ujedno predstavlja
treće kolo „Balkanske lige“.
Gađa se pojedinačno i ekipno u kategorijama Target Rifle i Open Rifle, i
pojedinačno u kategforiji Hunting Rifle. Svaki takmičar može učestvovati u sve tri
kategorije.
Verifikacija prijava za takmičenje izvršiće se u vremenu od 09:00 do 10:00
časova. Otvaranje takmičenja je u 10:00 časova, a početak takmičenja odmah
nakon otvaranja.
Kotizacija za takmičenje (samo za pojedinačne nastupe):
- Target Rifle (100 i/ili 300 m) 2.000 dinara
- Open Rifle (100 i/ili 300 m) 2.000 dinara
- Target Rifle i Open Rifle 3.000 dinara
- Hunting Rifle 1.500 dinara
Nakon završetka takmičenja u subotu 10. juna 2017. godine uslediće proglašenje
pobednika i zajednička večera.
Kontakt osobe: Dragan ANĐIĆ i Dragan PERIĆ
Kontakt telefoni za informacije: +381 (0)64 2089 754 i +381 (0)65 6231 388
Kontakt e-mail za prijavljivanje: [email protected]
Detaljne informacije na sajtu: www.prvipartizan.com