Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Video
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Baje se benčresterji najboljši ljubimci. Edino oni lahko 5x zaporedoma zadenejo v isto luknjo :)

Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Eh, tile na posnetku rabijo kar veliko luknjo ...