Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 17.3.2007 - Rakovnik - odprti in vojaški strelski turnir
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
A e ena tekma! [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img]

spodaj so osnovni razpisni podatki za odprti del turnirja, tule pa sta povezavi do celotnih razpisov za odprti in vojaA!ki del:

http://http://www.strelec.si...07.doc
http://http://www.strelec.si...07.doc
ODPRTI
NAGRADNI STRELSKI TURNIR
» RAKOVNIK 2007 «


V prilogi vam poA!iljamo razpis Strelskega turnirja v streljanju z naslednjima oroA3jema:

â€c Revolver VK - predprijava
â€c Ostrostrelska puA!ka - predprijava


Organizator turnirja je Strelsko druA!tvo »MODRI AS«

Tekmovanje bo izvedeno v soboto 17.03.2007 na streliA!ču Rakovnik na Dolenjski cesti v Ljubljani z začetkom prijav ob 10.00 uri ter tekme ob 10.30 uri.
Panoga Ostrostrelska puA!ka pa se prične ob 12.30 uri in isto veljajo predprijave.

Zaradi pravočasne priprave streliA!ča priprave toplega obroka in mogočega časovnega razporeda prosimo, da prijave poA!ljete do 14.03. 2007 na naslov : MORS za tekmo Zmago Miklič, Vojkova cesta 55, Ljubljana , na fax: 01- 471-1241 ali
El.p.: zmago. [email protected] Kontaktna oseba: Rupnik Alojz - GSM: 041 468 514

Prijavnina po strelcu za eno oroA3je znaA!a 17 EUR, za obe pa znaA!a 20 EUR in vključuje celotne stroA!ke organizacije tekmovanja.

Ponavljanje na ostrostrelski puA!ki po nastrelitvi znaA!a 10 EUR.

Zaradi neresnosti ob neresničnih prijavah ponavljamo, da bo tekmovanje izvedeno samo pod pogojem, če bo v predprijavi prijavljeno najmanj 20 strelcev po oroA3ju.

Prijavnino lahko nakaA3ete na TR druA!tva »MODRI AS« L.B.d.d. 02013 - 0013234305 ali jo poravnate pred tekmo. ( Kopijo odrezka o plačani prijavnini priloA3ite ob prijavi ekip ali posameznikov pred tekmo, kjer boste prejeli tudi kupone za malico).


STRELSKO DRUA TVO
»MODRI AS »
A1al je turnir 17.3. odpovedan oz. prestavljen na neznan datum zaradi zasedenosti streliA!ča. [img]{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif[/img]
Na ta dan bo namreč na Rakovniku mladinsko drA3avno prvenstvo v streljanju z zračnim oroA3jem.

O novem datumu boste obveA!čeni tule na forumu.

Attached files [Image: 330_4830224a0ac23dd0d956d08e12d7770c.jpg] [Image: 330_d8f6b78708b11992942d2c5829ef29cb.jpg]