Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Venezuelska milica
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
Citat - "...skupina osebnostno motenih problematikov za lastno korist z lepimi parolami našopa množice...". Za trenutek sem pomislil, da govorimo o predsedniku stranke brez omejitve mandata in krogu njegovih privržencev, lahko pa da se motim?
Napoleon iz Orwelolove živalske farme mora obstajati že po definiciji. Kdo bo sicer kriv, da se socialistični mlin na veter kar naprej podira?

Socnorosti so pa šteti dnevi. Nova generacija, za razliko od zadetih hipijev, ne pada več na manipulacije. Te soc ideje so mrtev rokav evolucije, ki se konča bodisi v uporu množic, v dobro katerih soc elita implementira svoje blodnje ali pa tako, da jih odpihne kakšen kalifat (kar se bo lahko zgodilo v kratkem). V vsakem primeru hipiji, marksisti, podivjane feministke in podobni na dolgi rok niso sposobni preživetja.

https://youtu.be/FBlWx4Adalk
Pages: 1 2 3