Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Mojster revolverja 2017
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
V prilogi je razpis SK Maribor za 12. TRADICIONALNO ODPRTO TEKMOVANJE v streljanju z revolverjem velikega kalibra.

Prve tri ekipe mojstrov prejmejo pokale in medalje. Prvi trije posamezniki prejmejo medalje in priznanja. Priznanja bodo podeljena do desetega mesta.

Prve tri mojstrice prejmejo medalje in priznanja, ostale tekmovalke prejmejo priznanja.

Prijave lahko pošljete na e-mail v razpisu ali na [email protected] najkasneje do 28.9.2017, ko bo narejena in objavljena mikročasovnica.
V prilogi je mikročasovnica za tekmovanje Mojster revolverja 2017, ki bo v soboto 30.9.2017 na strelišču Melje v Mariboru.
V prilogi so rezultati XII. tradicionalnega tekmovanja SK Maribor za Mojstra revolverja.