Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Rezultati tekme - 31.3.2007 - Boh. Bela
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
BOHINJSKA BELA, 31. 03. 2007

Navkljub napovedanemu slabemu vremenu, nam je sobotna strelska tekma uspela
v celoti. Rosenje je prenehalo pred pričetkom tekme, vmes nas je srameA3ljivo
obiskalo tudi sonce, po koncu tekme pa nas je ponovno zalil aprilski deA3.

Vmes pa smo uspeA!no izvedli tekmovanje v A!tirih disciplinah in ekipno tekmovanje.
Zradi sovpadanja naA!e tekme in tekme na Blokah je bilo sicer nekaj manj tekmovalcev,
a kljub temu A!portnega in tekmovalnega duha ni manjkalo! Poleg tega je bila tokrat
posebej pohvaljena, tudi A3e naA!a prislovnično dobra - "kulinarika"!

NajboljA!im so bile podeljene medalje in pokali. Dosegli so jih naslednji tekmovalci in
ekipe:


PiA!tola:

1. Mikec JoA3e 278
2. Strnad BoA!tjan 274
3. Podgornik Mitja 270
4. Selan Janez 268
5. Lesar Anton 268
Strnad Mirko 253
Huskič Jure 180
Jovičič Milan 158
Malinovič Branko 254
SeraA3in DuA!an 235
Sirk Igor 155
Terčič Bojan 119
Čeglaj Zlato 182
A avs Metod 164
Selan Vito 115
Strithoff Robi 170
Polajnar A1iga 260
Kokalj AleA! 246
Petrovič Stane 262
A ijanec Andrej 197
Pogačar Rudi 235
Lavrih Niko 90
DemA!ar Andrej 64
Plaznik Milan 182
Klemenčič Gorazd 217
Kreft Zlatko 244

Revolver:
1. Lesar Anton 284
2. Strnad BoA!tjan 278
3. Podgornik Mitja 274
4. Mikec JoA3e 274
5. Selan Janez 265
Pugelj Anton 181
Strnad Mirko 244
Malinovič Branko 259
A avs Metod 185
A mid Roman 193
Kokalj AleA! 218
Petrovič Stane 248
Dornik Maks 103
Dornik Vlasta 106
Dornik Miha 111
Zafran Boris 242

VojaA!ka puA!ka:
1. Verbec Luka 179
2. Černuta Ervin 174
3. Zafran Boris 173
4. Malinovič Branko 164
5. Strithoff Robi 161
Huskič Jure 129
Malinovič Branko 164
Terčič Bojan 121
A avs Metod 108
A mid Roman 110
Mikec JoA3e 130
Petrovič Stane 160
A ijanec Andrej 116
Gorazd Klemenčič 161
Lavrih Niko 114
Kreft Zlatko 26
Sirka Igor 146

Ostrostrelna puA!ka:
1. Pogačar Rudi 84
2. Strnad Mirko 76
3. Podgornik Mitja 75
4. Strnad BoA!tjan 73
5. Zafran Boris 68
Selan Janez 63
Strithoff Robi 45
Klemenčič Gorazd 14

PiA!tola - ekipno:
1. Olimpija (Podgornik, Selan J., Strnad) 812
2. Pes (A avs, Mikec, Petrovič) 604
3. Parabelum (Terčič, Pogačar, Verbec) 354

Revolver - ekipno:
1. Olimpija (Podgornik, Selan J., Strnad) 817
2. Pes (A avs, Mikec, Petrovič) 697
3. Parabelum (Terčič, Pogačar, Verbec) 377

VojaA!ka puA!ka - ekipno
1. Tigri (Klemenčič, Zafran, Strithoff) 495
2. Pes (A avs, Mikec, Petrovič) 398
3. Parabelum (Terčič, Pogačar, Verbec) 300

Ostrostrelna puA!ka - ekipno
1. Olimpija (Podgornik, Selan J., Strnad) 211
2. Tigri (Klemenčič, Zafran, Strithoff) 127