Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: V. kolo Mednarodne lige Alpe - Adria 2018
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
V priponki je razpis za V. kolo Mednarodne lige Alpe - Adria, ki bo 26.5.2018 v Ljubljani.
V priponki je mikročasovnica za V. kolo Mednarodne lige Alpe - Adria, ki bo v soboto 26.5.2018, na strelišču v Ljubljani, Dolenjska cesta 11.
V priponki so rezultati V. kola Mednarodne lige Alpe - Adria in skupni rezultati po petih izvedenih kolih.

Naslednje VI. kolo bo 9.6.2018 v Mariboru - Melje.