Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: MK pištola/revolver
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Nisem 100% ampak se mi zdi da je bilo enkrat omenjeno da se razmišlja tudi o disciplini MK pištola in revolver na 25m.
Je kaj znanega o tem za naslednjo sezono? Kolikor vem nas ima ogromno tukaj MK pištole doma.