Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: IX. kolo Mednarodne lige Alpe - Adria 2018
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
V priponki je razpis za IX. kolo Mednarodne lige Alpe - Adria, ki bo 8.9.2018 v Trbovljah.
V priponki je mikročasovnica za IX. kolo Mednarodne lige Alpe - Adria, ki bo v soboto 8.9.2018, na strelišču Agnez - Ojstro v Trbovljah.
V priponkah so rezultati IX. kola Mednarodne lige Alpe - Adria in skupni rezultati po devetih izvedenih kolih.

Zadnje X. kolo bo 22.9.2018 v Mariboru.