Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Rezultati Bileća 2018
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
V imenu tekmovalcev objavljam rezultate letošnje tekme v Bileći.
Čestitke našim! :)