Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Colski vijak 4-40 za 1911 mag release
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ker ga nisem fiksiral z Loctite, sem nekje na pol tekme izgubil tale vijak:

[Image: vijak.jpg]

(gumb sem našel, vijaka ne)

Vijak je colski, naj bi bil dimenzije 4-40 in dolžine 1/4". Kakšna ideja, kje bi ga našel v SLO še ta teden? Kitajci mi jih pošljejo celo vrečo, ampak okoli do novega leta...
Optik Trade ... povprašaj pri njih....montaže uporabljajo tak navoj  4-40.

https://www.optics-trade.eu/si/
LpT
Preveri v Cesar Shop, drugače KAMM mogoče?
Še najlažje je bilo naročiti pri Kitajcih, 10 vijakov za 3 USD s poštnino vred je prišlo v 2 tednih.

V vednost, pravilna dimenzija je 4-40 1/8. Jaz sem vzel dolžino 1/4 in sem jih moral krajšati za nekaj mm.