Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Prehodni pokal mesta Maribor
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Posredujem razpis Strelskega kluba Maribor za PREHODNI POKAL MESTA MARIBOR v streljanju s pištolo velikega kalibra, ki bo 20.10.2018 na strelišču Melje v Mariboru.

Prijave lahko pošljete na e-naslov [email protected], najkasneje do 18.10.2018, ko bo narejena mikročasovnica in vam posredovana.

Pri tem tekmovanju je zjema od pravil Mednarodne lige Alpe - Adria, in sicer, da je prvi kriterij pri razsojanju istih rezultatov zadnja serija.
V priponki je mikročasovnica za Pokal Maribor 2018, ki bo 20.10.2018 na strelišču Melje v Mariboru.
V priponki so rezultati tekmovanja Prehodni pokal Maribor Open 2018, ki je bilo izvedeno na strelišču Melje v Mariboru.

Tekmovanje je v počastitev občinskega praznika Mestne občine Maribor organiziral strelski klub Maribor.