Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 19.5.2007 Bohinjska Bela - Tekma v streljanju z VK orožjem
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
SZPS LJUBLJANA

R A Z P I S

Strelska zveza za precizno streljanje iz Ljubljane
prireja v soboto, dne 19.5.2007

Tekmo v streljanju z oroA3jem velikega kalibra

Tekmovanje bo potekalo na streliA!ču SV Bohinjska Bela.

Prijave tekmovalcev sprejemamo od 08.30 do 09.30 ure, začetek uradnega tekmovanja je ob 10.00 uri. Pozivamo tekmovalce, da se drA3ijo točnega urnika tekmovanja.

Prijavnina za posameznega strelca znaA!a 30 Eur. V prijavnini so zajeti vsi stroA!ki tekmovanja, posamezni tekmovalec pa ima pravico nastopati v treh disciplinah. Prijavnina se poravna pred tekmovanjem.

Predhodne prijave in informacije na telefonskih A!tevilkah:
031 611-666
041 504-859
041 790-901

ali na naA!em elektronskem naslovu: [url="http://www.sdvv.info"]http://www.sdvv.info[/url]

Pri streljanju je obvezna uporaba zaA!čitnih sredstev! Tekmovalci si strelivo preskrbijo sami!
VSAK TEKMOVALEC TEKMUJE NA LASTNO ODGOVORNOST!PRAVILA TEKMOVANJA:

Tekmovanje se izvaja po pravilniku SZPS.
TEKMOVALO SE BO V NASLEDNJIH DISCIPLINAH:

1. PIA TOLA VELIKEGA KALIBRA
- Strelja se na razdalji 25 metrov.
- Velikost tarče je 50/50 x 20 cm.
- Čas streljanja je omejen na 30 minut.
- Strelja se 5 poizkusnih strelov in 30 strelov za rezultat.
- Strelja se stoje, drA3a oroA3ja je dvoročna.

2. REVOLVER VELIKEGA KALIBRA
- Tekmovalni pogoji so enaki kot pri kategoriji piA!tola velikega kalibra.

3. VOJAA KA PUA KA V SERIJSKI IZVEDBI (odprti vizir)
- Strelna linija na razdalji 100 metrov.
- Čas streljanja je omejen na 30 minut.
- Strelja se 5 poizkusnih strelov in 20 strelov za rezultat.
- Tekmovalec strelja iz leA3ečega poloA3aja s prednjim naslonom.

4. OSTROSTRELNA PUA KA Z OPTIČNO NAMERILNO NAPRAVO
- Strelja se na razdalji 300 metrov.
- Velikost tarče je 57/57 x 34 cm.
- Čas streljanja je omejen na 25 minut.
- Strelja se 5 poizkusnih strelov in 10 strelov za rezultat.
- Tekmovalec strelja iz leA3ečega poloA3aja s prednjim kot tudi zadnjim naslonom.

5. MK PUA KA Z OPTIČNO NAMERILNO NAPRAVO
- Strelja se na razdalji 50 metrov.
- Čas streljanja je omejen na 20 minut.
- Strelja se 5 poizkusnih strelov in 20 strelov za rezultat.
- Tekmovalec strelja iz leA3ečega poloA3aja s prednjim kot tudi zadnjim naslonom.

Na A3eljo mnogih tekmovalcev, se bo izvedlo tudi ekipno tekmovanje!!!

NajboljA!im tekmovalcem bodo podeljeni pokali, medalje in praktične nagrade.

LJUBLJANA, 18.4. 2007

Predsednik SDVV
BORIS ZAFRAN
Bi lahko dobil pravilnik SZPS na
E-mail: [email protected]
hvala ! Lep pozdrav

Attached files [Image: 26_2af4b2bba01aa9d38a2425cbdf11a232.jpg]
No, tule pa so A!e rezultati... [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]

PiA!tola:
1 MeA3an Ernest 189
2 Vidmar Franci 185
3 Lesar Anton 185
4 Mikec JoA3e 180
5 Ilenič Robert 177
6 Malinović Branko 174
7 MeteA3 Janja 167
8 Polajnar A1iga 167
9 Ilenič Martin 166
10 Petrović Stane 166
11 SeraA3in DuA!an 151
12 Raspet BoA!tjan 149
13 Pogačar Rudi 147
14 Zarić MiloA! 147
15 Jamnik TomaA3 145
16 Kreft Zlatko 140
17 Barlič TomaA3 136
18 JevA!nikar TomaA3 133
19 Kumerdej Andrej 128
20 Mostar BoA!tjan 125
21 Sirk Igor 118
22 Kokalj AleA! 115
23 Turk Vasja 113
24 Čeglaj Zlatko 108
25 Huskić Jure 102
26 A oA!ko Jan 101
27 Sedej Marko 95
28 Selan Vito 93
29 Mandić BoA!tjan 91
30 Majič Bojan 88
31 Rugelj Anton 87
32 Terčič Bojan 79
33 ProA!ek Borut 61
34 Tekavičič Rudi 52
35 Bosnar Marjan 52
36 Plaznik Milan 39
37 Peterka Darko 32

Revolver:
1 MeA3an Ernest 190
2 Lesar Anton 187
3 Vidmar Franci 184
4 Malinović Branko 177
5 MeteA3 Janja 171
6 Ilenič Martin 170
7 Tekavčič Rudi 165
8 Ilenič Robert 164
9 Petrovič Stane 164
10 SeraA3in DuA!an 162
11 Bosnar Marjan 148
12 Raspet BoA!tjan 143
13 Kokalj AleA! 136
14 Sedej Marko 135
15 Terčič Bojan 129
16 Barlič TomaA3 127
17 Ugelj Anton 123
18 A avs Metod 121
19 Majič Bojan 120

VojaA!ka puA!ka:
1 Černuta Ervin 185
2 Zafran Boris 181
3 A avs Samo 178
4 Polajnar A1iga 176
5 A tritof Robert 174
6 Terčič Bojan 173
7 Petrovič Stane 170
8 Polajnar Rok 161
9 Petrič Igor 160
10 Malinović Branko 158
11 Mikec JoA3e 151
12 Verbec Luka 147
13 Pogačar Rudi 132
14 Kreft Zlatko 123
15 Sirk Igor 118
16 JevA!nikar TomaA3 107
17 Turk Vasja 81
18 A avs Metod 79

Ostrostrelna puA!ka:
1 Vidmar Franci 91
2 Mostar BoA!tjan 86
3 Jamnik TomaA3 86
4 Pogačar Rudi 84
5 Petrič Igor 81
6 A tritof Robert 23

Malokaliberska puA!ka:
1 Ilenič Martin 188
2 Ilenič robert 178
3 Zafran Boris 172
4 MeteA3 Janja 171
5 Jamnik TomaA3 165
6 Mostar BoA!tjan 161
7 Černuta Ervin 154
8 Malinović Branko 153
9 Kreft Zlatko 135
10 Selan Vito 129
11 Pogačar Rudi 126
12 Petrič Igor 105
13 SeraA3in DuA!an 104
14 Peterka Darko 92
15 JevA!nikar TomaA3 90
16 ProA!ek Borut 23
17 Čeglaj Zlatko 17

PiA!tola - ekipno:
1. SD DUA AN POA1ENEL REČICA (MeA3an, Lesar, Vidmar) 559
2. SAGITARIUS NM (Ilenič M., Ilenič R., MeteA3) 510
3. PARABELUM (Jamnik, Zafran, Pogačar) 292
4. DOMOBRAN (Petrovič, Mikec, A aus M.) 257

Revolver - ekipno:
1. SD DUA AN POA1ENEL REČICA (MeA3an, Lesar, Vidmar) 561
2. SAGITARIUS NM (Ilenič M., Ilenič R., MeteA3) 505
3. DOMOBRAN (Petrovič, Mikec, A aus M.) 232

Malokaliberska puA!ka - ekipno:
1. SAGITARIUS NM (Ilenič M., Ilenič R., MeteA3) 557
2. PARABELUM (Jamnik, Zafran, Pogačar) 463
3. BUM CENTER (SeraA3in, Černuta, Malinović) 411

VojaA!ka puA!ka - ekipno:
1. MALI LIPOVEC (Verbec, A avs S., Polajnar R.) 486
2. DOMOBRAN (Petrovič, Mikec, A aus M.) 400
3. IGNAC (JevA!nikar, Sirk, Terčič B.) 398

Ostrostrelna puA!ka - ekipno:
1. PARABELUM (Jamnik, Zafran, Pogačar) 248
Pri rezultatih vojaA!ka puA!ka ekipno ignac je seA!teto premalo krogov novi seA!tevek je 398 kar je ne A3alost A!e zmeraj 3.mesto.
sori, ampak rezultate sem copy/pastal s strani [url="http://www.sdvv.info"]http://www.sdvv.info[/url] [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]

bom popravil. [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]