Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Winter Sniper Challenge CZ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[attachment=11496]

Prejšnji teden se je na Češkem odvijal Winter Sniper Challenge, streljalo se je do 1000m.
Pogoji odlični, rezultati zanimivi :)
Cargo, čestitam!
Kdor zna, zna! :-)