Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: organizacija tekme vp M59/66
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Za nami je tekma za območje Ljubljana. Tekmovalo 258 strelk in strelcev, oziroma 86 ekip od 93 prijavljenih. V 1. in 3. uvrščeni ekipi po ena mladenka z zelo dobrima rezultatoma, tudi sicer kar nekaj ženskih ekip. Skratka lepo. Clap