Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: II. kolo Mednarodne lige Alpe - Adria 2019
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
V priponki je razpis za II. kolo Mednarodne lige Alpe - Adria, ki bo v soboto 6.4.2019 s pričetkom ob 08.30 uri na strelišču Melje v Mariboru.

Vsak tekmovalec se mora obvezno prijaviti s prijavnico, ki je v priponki. Prijavnico izpolnite in jo shranite pod vašim imenom in priimkom. Če je le možno prosimo, da se prijave za ekipe oz. še raje društva, pošljejo v kompletu z enim mailom.

Kljub temu pa društva oz. klube prosimo, da že v mailu navedete poimensko člane ekip in posameznike.

Rezultate se bodo lahkospremljali na spletni povezavi:

https://www.ligaalpeadria.com

na kateri bo objavljena tudi mikročasovnica.
V priponki je mikročasovnica za II. kolo Mednarodne lige Alpe - Adria, ki bo v soboto 6.4.2019 na strelišču Melje v Mariboru.

Rezultati bodo sproti dostopni na www.ligaalpeadria.com