Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Puška REMINGTON R25 GII .308 Win
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Proizvajalec: REMINGTON, ZDA
Model: R25 GII
Kaliber: .308 Win
Kategorija: B4
Dolžina cevi: 20''
Kapaciteta okvirja: 20 strelov (10 strelov)
Dodatno: Kovček

Cena: 1.615,00 Euro z DDV

REBEC d.o.o.
www.rebec.eu
shop@rebec.si
[Image: remingtonr25g2.jpg]