Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Kmalu pri nas CZ PRO TUNING TAIPAN - naslednik Sport II
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kmalu pri nas omejena kolicina CZ PRO TUNING TAIPAN, naslednika SPORT II modela.

Rezervacije & info mozne 041 760 654. Naslednja dobava cca 2 leti.

Test pistole

[attachment=11874][attachment=11873]