Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Vaje za moč
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Za starejše od 60 let.
 
Pri vajah pomagajo vreče od krompirja.
 
- Začnemo s 5 kilogramsko vrečo. Z vsako roko primite vrečo, razširite roke
  in tako držite 1 minuto. Počasi podaljšujete čas držanja.
 
- Po 14 dneh, preidite na 10 kg vreče in nato na 50 kilogramske vreče.
 
- Naslednji korak je, da daste v vreče tudi nekaj krompirja.
 
Dumb