Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Polnitev 6.5x54 MS
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Rabim pomoč pri polnitvi lovskega naboja 6.5x54 Manlicher-schonauer za kroglo Lapua 6.5 mm Mega SP 10.10 g , kateri smodnik uporabiti in kakšna je preverjena optimalna polnitev.
Če boš uporabil smodnik Vitavuri N 140 je maksimalna polnitev 34,5 greina

če pa imaš smodnik Rottweil R903 pa je max. 36.5 greina.Za netilko pa piše,da uporabiš cci BR 2.Skupna dolžina naboja je 74,0 mm.

Poskusi z nižjimi polnitvami,pa potem dviguj če ne bo grupe.