Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Na zalogi CZ SHADOW 2 SA
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Novo novo, naslednik ene izmed najbolj prodajnih CZ SINGLE ACTION pištol - CZ 75 TS - CZ SHADOW 2 Single Action.

Torej, kot veste se CZ 75 TS počasi umika s prodajnih polic... in že je tukaj naslednik, tokrat vsem že poznana CZ SHADOW 2 v Single Action z izjemnim proženjem!

Samo 1280,00€

[attachment=12204] [attachment=12205] [attachment=12206]