Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Puška polavtomatska ZASTAVA M77 .308 Win
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Proizvajalec: ZASTAVA ARMS    
Model: M77   
Kategorija: B7    
Kaliber: .308 Win  
Kapaciteta nabojnika: 20 Nabojev    
Dolžina cevi:   
CIP: DA   
Ohranjenost: nerabljene - iz skladišča!!!   

Cena: 1.249,00 EURO z DDV

REBEC d.o.o.   
Erazmova 27   
6230 Postojna   
www.rebec.eu 
shop@rebec.si   

[Image: pm-m77-nato_0.png?itok=TrDtkpq8]