Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 2. kolo BR lige Polzela 2019
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vabimo vas na 2. kolo lige Benchrest Polzela 2019 v streljanju z malo kalibrsko puško po pravilih WRABF/ERABSF.

2. kolo bo potekalo  v soboto, 24.8. 2019, na strelišču Strelskega društva Polzela, na Polzeli(koordinate https://goo.gl/maps/yKXGqk7xhZC2) , z uradnim pričetkom ob 8.00 uri. Pregled in tehtanje orožja od 8:00 dalje , pričetek prve serije ob 8:30.
Pomerili se bomo v kategoriji Heavy Varmint (repetirna ali eno strelna mk puška do 6,8 kg), 2x po 25 strelov za oceno, neomejeno število poizkusnih strelov, serije so 20 minutne.
Tekmovalci morajo poznati in so dolžni upoštevati vsa pravila varnosti in zaščite. Organizator tekme bo ob neupoštevanju le - teh prekinil tekmovanje in prepovedal nadaljnje sodelovanje vsem, ki ne upoštevajo varnostnih in zaščitnih pravil ter ne bodo vzpostavili zahtevano stanje.
Spore in ostala odprta vprašanja na tekmovanju, rešuje komisija. Pritožbe na objavljene rezultate se sprejemajo 30 minut po objavi le teh, posamična pritožba se plača 10 EUR. V kolikor je pritožba utemeljena se denar vrne.
Vodja tekmovanja: Aleksander Pikelj
Glavni sodnik: Davor Ribič
Sodnik za rezultate: Blaž Horvat
Ker imamo 6 strelskih mest so obvezne pred prijave, da se pripravi mikročasovnica. Prijave se zbirajo do četrtka 22.8.2019 na zs ali email: [email protected] Na voljo bo tudi hladna pijača, za prva tri mesta pa bodo podeljene kolajne in praktične nagrade.
 
 
Strelski pozdrav!
Predsednik Strelskega društva Polzela
Ribič Davor