Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Priznanje za izjemne dosežke v ligi Emona 2009
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Naš predsednik me je prosil, da poslikam svoje priznanje za izjemne dosežke v ligi Emona 2009 in ga dam na spletno stran Strelec. Dogovor dela dolg, zato prilagam omenjeno sliko priznanja...

Attached files [Image: 546_482e9e35ca741b6d855cb4bc7a38a641.JPG]