Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Puška IZHMASH Saiga MK105 5,45x39
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Proizvajalec: KALASHNIKOV - IZHMASH, Rusija
Model: Saiga MK 105
Kaliber: 5,45x39
Kategorija: B7
Nabojnik: 30-strelni
Dolžina cevi: 415mm
Kompenzator: snemljiv
Kopito: preklopno

Cena: 845,00 Euro z DDV

REBEC d.o.o.
www.rebec.eu
shop@rebec.si

[Image: saigamk105.jpg]