Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Eotech
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pripravljamo novo naročilo Eotech optik. Nekaj modelov bo na zalogi v trgovini, če pa ima kdo kakšne posebne želje pa naj nam piše. Dodatno naročanje ne bo možno kar precej časa, saj so dobavni roki pri Eotechu trenutno res dolgi. Zaloga (in dodatna naročila) bodo pri nas v cca 3-4 mesecih. Za več info nam pošljite e-mail :)