Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Webinar BR50
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Naši portugalski kolegi organizirajo spletni seminar 6 Marca ob 20:00, na temo tjunanja BR50 pušk

Prijave na : [email protected]

[Image: 154162913_2824670264411943_9014236086309...e=605B415E]
Sem zainteresiran, a to se bo dogajalo preko video konference ali kako drugače.
LpT
ja to bo video konferenca