Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Smodnik VihtaVuori - nova pošiljka! Tudi 3,5kg N1xx ter 3,6kg N555
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Prejeli smo novo pošiljko smodnika VihtaVuori
Poleg vseh 0,45kg, 0,5kg in 1kg pakiranja, smo prejeli tudi 3,5kg N140, N150 in N160, ter 8lb (3,6kg) N555!
Prejeli smo novo pošiljko smodnika VihtaVuori, tudi manjkajoči N32C.
Klik na seznam