Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: CZC pistole tudi pri nas
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pozdravljeni,

Cenjene stranke obveščamo, da so iz ZDA k nam prisle pistole podjetja CZ custom

na zalogi SD, LD in OR modeli