Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: DP in 3. PP SZPS pištola _ CPS Krško_(Senovo)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Po uvodnem zapletu z registracijo moram pohvaliti CPS in ostale organizatorje, da je tekma zelo lepo in gladko tekla (vsaj danes dopoldan, ko sem bil prisoten).

Hvala vsem za organizacijo!
Odlična tekma, dobre proge.