Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 21.7.2007 Maribor - revolver
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Na streliA!ču Maribor - Melje bo to soboto, 21.7.2007 tekma za precizne mojstre z revolverjem.

Streljalo se bo 60 strelov + 5 poskusnih.

Prijave se sprejemajo na streliA!ču na dan tekme, od 8 do 8.30 ure. Zamudnikov ne tolerirajo.

Vabljeni vsi revolveraA!i!
Konkurenca bo huda! [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]
[img]{SMILIES_PATH}/qleft6.gif[/img]