Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Pokal Škofje Loke
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Strelsko društvo »KOPAČEVINA«
Škofja Loka – Trata
Frankovo naselje 74
4220 ŠKOFJA LOKA Škofja Loka, 05.05.2010
Dav. št.: 74895346

R A Z P I S

16. ODPRTEGA OSTROSTRELSKEGA TEKMOVANJA IN ODPRTEGA TRADICIONALNEGA TEKMOVANJA S PUŠKO VELIKEGA KALIBRA IN SERIJSKO MK-PUŠKO, MK PIŠTOLA PROSTE IZBIRE ZA POKAL LOKA 973

Strelsko društvo »KOPAČEVINA« Škofja Loka – Trata in SD Škofja Loka pod pokroviteljstvom Zavoda za šport Škofja Loka, Občine Škofja Loka, Krajevne skupnosti Trata in ob pomoči Slovenske vojske, organizira, V SOBOTO 22. MAJA 2010 Tradicionalno 16. odprto ostrostrelsko tekmovanje in tekmovanje s puško velikega kalibra ter MK orožjem za Pokal Loka.
Tekmovanje bo na vojaškem strelišču v Crngrobu s pričetkom ob 8. uri za ostrostrelce, MK serijsko puško in MK pištolo proste izbire ter predvidoma ob 10. uri za puško velikega kalibra MAUSER M-98 IN M-48 in ostalo vojaško orožje.
Prijave sprejema SD«KOPAČEVINA« Škofja Loka – Trata pismeno ali telefonsko na naslov:
Pavle Jereb, Binkelj 25, 4221 Škofja Loka, tel.: 04/51-21-421 ( zvečer) ali 041/541-705 najkasneje do 17.05.2010, zaradi izdelave razporeda.
Prijavnina za eno disciplino znaša 20 EUR za strelca, kar zajema vse stroške organizacije tekmovanja ( malica, 1x pijača, tarče, sodniki in zavarovanje ). Ekipe in posamezniki, ki želijo tekmovati v vseh disciplinah pa za vsako naslednjo disciplino doplačajo 6 EUR za tekmovalca, v kolikor je v vseh disciplinah sestava ekipe enaka. Prijavnino poravnate ob prijavi pred pričetkom tekmovanja na strelišču, kjer boste prejeli tudi blok za malico in pijačo. Plačilo je možno tudi preko TRR 07000-0000677035, katerega potrdilo predložite ob prijavi na tekmovanje.
Ministrstvo za obrambo naprošamo, da z razpisom seznani vse pokrajinske štabe in le-ti nadalje seznanijo vojašnice in rodove. Prav tako pa naprošamo tudi Ministrstvo za notranje zadeve, ki naj po isti lestvici obvesti tudi policijske postaje.
Strelišče bo za treninge pripravljeno že 21.05.2010 v popoldanskem času ( po 16. uri ).

SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJA

Tekmovanje je ekipno in posamezno.
Ekipa šteje 3 tekmovalce, ne glede na spol.
V posamezni razvrstitvi streljajo ženske v svoji konkurenci, v kolikor bo prijavljeno vsaj 5 tekmovalk.
Tekmovalec lahko tekmuje samo za eno ekipo.
Vsako SD, LD, podjetja in ministrstva lahko prijavijo več ekip ali posameznikov, posebej pa morajo navesti koliko žensk – tekmovalk bodo imeli v sestavi.
Strelec lahko nastopi v vsaki disciplini samo enkrat.
Organizator ima v disciplinah serijska puška velikega kalibra 8 x 57IS in 7,62 x 39 in serijsko MK na razpolago orožje in strelivo. Cena streliva je 0,30 EUR za kos, odnosno 0,10 EUR za MK.
Za vse, kar ni navedeno v posebnih pogojih tega razpisa, veljajo pravila SZS.
Člani ekip tekmujejo v zaporedju po skupinah.


POSEBI POGOJI

Ostrostrelsko tekmovanje
Razdalja 350 m.
Tarča za vojaško puško M-48/100m, z belim poljem od kroga 5-10.
Poskusni streli neomejeni.
Streli za oceno 10.
Vsak tekmovalec ima na razpolago 2 tarči, eno poskusno in eno za oceno.
Poskusni streli se ne kažejo.
Čas streljanja skupaj za poskusne strele in strele za oceno je 30 minut.
Dovoljene so lovske in ostrostrelne puške proste izbire s strelskimi daljnogledi z maksimalno 12-kratno povečavo.
Strelja se leže iz naslona, naslon minimalno 25 cm višine, s tem, da je leva roka pri desničarjih pod kopitom, vendar se ne sme dotikati podloge ali tal ( pri levičarjih obratno ).
Razne dodatne podloge v rame ali pod komolce niso dovoljene.
Kopito puške mora biti dvignjeno od tal.
Tekmovanje je ekipno in posamezno.


Puška velikega kalibra
Dovoljena je uporaba vseh vrst vojaških pušk, polavtomatskih in repetirnih od kalibra 222 do 9 mm z odprtimi merilnimi napravami brez optičnih merkov in kakršnih koli drugih predelav in dodelav:
Razdalja 100 m.
Tarča za vojaško puško s črnim poljem od kroga 5-10 ( premer črnega polja 207 mm).
Teža proženja najmanj 1,5 kg, naprožila niso dovoljena.
Poskusni streli neomejeni.
Streli za oceno po 10 strelov v tarčo.
Vsak tekmovalec ima na razpolago 3 tarče, poskusno in dve za oceno.
Poskusni streli se ne kažejo.
Čas streljanja skupaj za poskusne strele in strele za oceno je 45 minut.
Strelja se leže brez naslona.
Tekmovanje je ekipno in posamezno.

Serija MK puška
Dovoljena je uporabna serijskih MK pušk ( Crvena Zastava, Brno2 ) in drugih tipov serijskih pušk, ki nimajo naprožil ter imajo odprte namerilne naprave brez predelav.
Razdalja 50 m.
Tarče za MK 25 x 25 ( črni krog 112,40 mm)
Teža proženja 1 kg.
Poskusni streli neomejeni.
Vsak tekmovalec ima na razpolago 4 tarče, poskusno in tri za oceno,
Strelja se po 10 strelov v vsako tarčo za oceno v skupnem času 45 minut.
Poskusni streli se ne kažejo.
Strelja se leže brez naslona.
Tekmovanje je ekipno in posamezno.

MK pištola proste izbire (lahko tudi Drulov)
Razdalja 50 m.
Tarča za pištolo 50 x 50.
Teža proženja ni omejena.
Poskusni streli neomejeni.
Tekmovalec ima na razpolago 3 tarče, poskusno in dve za oceno.
Strelja se po 15 strelov v vsako tarčo za oceno v skupnem času 45 minut.
Poskusni streli se ne kažejo.
Tekmovanje je ekipno in posamezno.
Dovoljeni so športni ročaji.
Strelja se enoročno.

NAGRADE
Prve tri ekipe v vsaki disciplini prejmejo pokale in medalje, prvim trem posameznikom bodo prav tako podeljene medalje.
Serijska vojaška puška – prvo uvrščena ekipa prejme tradicionalni prehodni Pokal Škofja Loka 973 in pokal v trajno last.
Drugo in tretje uvrščena ekipa v vsaki disciplini prav tako prejmeta pokale.
Medalje bodo podeljene članom prvih treh ekip in prvim trem posameznicam in posameznikom.
V kolikor se pokaže upravičena potreba po spremembi teh pravil, si prireditelj pridružuje pravico do sprememb le-teh.

S strelskim pozdravom« MUŠ«
Predsednik
Pavle Jereb l.r.

VSEM STRELSKIM DRUŠTVOM
MINISTRSTVU ZA OBRAMBO
MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE
LOVSKIM DRUŽINAM