Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Taktični Snajper - Prvič v Sloveniji
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vabljeni na 1. tekmo Taktični snajper na vrtljive tarče.

[img]http://www.shrani.si/t/12/kH/17JzTvCL/vabilo-takticni-sniper.jpg[/img]

Še pravila za taktični snajper
[img]http://www.shrani.si/t/1w/vK/3tphGdWX/pravilnik-za-takticni-sn.jpg[/img]

Strelski pozdrav