Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 8.9.2007 Po#269;ek/Bile...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Koliko tekem bo, če bo ta prva in predvidoma kdaj bodo?
baje bodo 3, datumi pa po mojem A!e niso znani... jih bomo A3e kam stisnli! [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
Hvala. Verjetno bo zelo zanimivo. Za udeleA3ence ( tekmovalce ) pa bi bilo dobro, da bi A3e v naprej vedeli pravila igre. Tekme ranga drA3avnega prvenstva niso isto kot "oroA3ne vaje", pa čeprav so na amaterski ravni, kar pa ne drA3i za rezultate, ker to raven nekateri strelci zelo uspeA!no premagujejo.
se strinjam.

morali bi imet jasna pravila in jih tudi spoA!tovat. A3al pa pri nas ni neke avtoritete, ki bi to imela pod nadzorom...
bomo poskuA!ali spravit skupaj en pravilnik za naslednjo sezono, pa bomo videli kaj bo. [img]{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif[/img]
(sicer smo to poskuA!ali tudi za letos, pa se ni obneslo) [img]{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif[/img]

[img]{SMILIES_PATH}/new_snipersmilie.gif[/img]