Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: LONG RANGE SHOOTING RIFLE 500m
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
VABILO
Liga PPLR *** Pokalno Prvenstvo Long Range Shooting Rifle

Tekmovanje Ostrostrelska puška 500m
BILE pri POSTOJNI 14. avgust 2010 s pričetkom ob 9 uri.


V primeru zelo slabega vremena bo tekma prestavljena.

INFO: 070 734 625 [email protected]


1.DISCIPLINA : Ostrostrelska puška. Razdalja 500m.
POLOŽAJ: Naslon spredaj. Zadaj dovoljeni mehki podstavki (zajčja ušesa).
Mehanski načini za ohranitev merilne točke pred strelom niso dovoljeni. Vsi varni, ročno delujoči sprožilci so dovoljeni. Prožilci na izpust niso dovoljeni. Kompenzatorji in plinske zavore so dovoljeni. Strelci s takšno opremo streljajo skupaj.
Strelja se neomejeno poizkusnih V ČASU 15minut. Poizkusna nastrelitvena tarča z 5cm mrežo.
Za rezultat se strelja 15 strelov V ČASU 15minut. Tekmovalna tarča A500 50x50cm.

2.DISCIPLINA : Puška velikega kalibra odprti merki. Razdalja 200m.
POLOŽAJ: Strelja se leže. Dovoljen sprednji naslon. Tarča R50 50cm.
Strelja se 20 strelov v času 20 minut. Za rezultat šteje 15 boljših zadetkov.

3.DISCIPLINA : Puška MK 22l.r. odprti merki. Razdalja 100m.
POLOŽAJ: Strelja se leže. Dovoljen sprednji naslon. Tarča R50 50cm.
Strelja se 20 strelov v času 20 minut. Za rezultat šteje 15 boljših zadetkov.

Prvi trije v vsaki disciplini dobijo odličja.

Dodatna disciplina:
Železni ZID.
• 20-25+1 železna plošča. Razdalja cca 10m. Velikost od 15 do 25cm.
• Začetni položaj: orožje prazno na mizi. Nabojniki na mizi. Max.15 nabojev v vsakem nabojniku.
• Po startnem signalu strelec napolni orožje in poizkusi zadeti vse tarče v čim krajšem času. Max. 60 sekund.
• Tarča mora pasti. Izjema: če se plošča zaradi zadetka obrne za 90 stopinj, se šteje da je zadetek.
• Rdeča tarča mora pasti zadnja.
• KAZNI: ne zadeta tarča 5sec., ne spopad s tarčo 5sec., vsak strel po zadeti rdeči 5sec.
• Strelja se dvakrat. Šteje boljši čas.
Prvi trije tekmovalci dobijo praktične nagrade.

ŠTARTNINA 25€.

VABLJENI!

VARNOSTNA PRAVILA

1. Vse osebe, ki se nahajajo na poligonu, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost vsakega na poligonu. Dolžni so se seznaniti z redom na strelišču in varnostnimi ukrepi. Ravnati se morajo po navodilih vodje streljanja .
2. Prenašanje orožja po strelišču mora odgovarjati varnemu rokovanju z orožjem.
3. Dolgocevno orožje se prenaša ali v kovčku ali vidno prazno, z odprtim ležiščem, brez nabojnika, ter obrnjeno v zrak.
4. Strogo prepovedano je obračanje orožja iz varne smeri.
5. Varnostni koti pri dolgih razdaljah so majhni in jih je potrebno strogo spoštovati
6. Streljanje se zaradi varnost izvaja v eni liniji po principu “VSI STRELJAJO---NIHČE NE STRELJA”.
7. Na strelsko linijo se lahko orožje položi samo na ukaz sodnika. Še vedno prazno in z odprtim ležiščem.
8. Po koncu streljanja se mora strelec dvigniti in orožje pustiti pravilno varno in odprto.
9. Po ukazu sodnika »KONEC STRELJANJA« strelec ne sme manipulirati z orožjem ali ležati ob njem.
10. Proženje mora biti varno. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.
11. Tekmovanje se izvaja v naravi. V primeru slabših pogojev (veter,prah…) se streljanje podaljša.
Postavitev v Petek popoldan.
Možna nastrelitev in trening.
Pokličite 070 734 625
Rajko
A ima kdo izkušnje v streljanju s puško VK na 200 m, v tarčo R50, ki ima črno polje 20 cm ( glej razpis )?
Zanima me predvsem, kako se takšno tarčo vidi. Če primerjam tarčo za 100 m, ki ima črno polje 21 cm in tarčo za 300 m, ki ima črno polje 60 cm, bi bilo, zaradi sorazmerja, pričakovati približno 40 cm črnega polja na 200 m.
Obvestilo.
V disciplini MK puška 100m je pri tarči dodano belo polje za poizkusne strele.
Zato se v tekmovalno tarčo strelja samo 15 strelov, v "probo" pa neomejeno.

Tarča za VK puško na razdalji 200m ima 9-10 svetlo polje (14cm), 5-8 črno (44cm),
od 1-4 spet svetlo in se jo uporablja za 300m razdalje. Piše na njej v nemščini.
Upajmo da bo na 200m vidna.

Bolj se je za bati, da ne bo preveč strelcev z vsemi streli v središčni belini.
Ampak žrebanja za zmagovalca ne bo. Se bo nastreljevalo za odločitev.

Org [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img]
Pokalno Prvenstvo LRS (Long Range Shooting)
Rezultati PP-LR5 Bile 14.8.2010

Ostrostrelska puška 500m

1. Feguš Andrej 113 (2x10)
2. Drobnak Slavko 113 (1x10)
3. Bellina Elvis 79
4. Čuk Peter 23
5. Kreft Zlatko 19

VK puška 200m

1. Kreft Zlatko 123
2. Jereb Pavle 110
3. Bezek Vlado 106
4. Bellina Elvis 55
5. Bonča Bogdan 48
6. Akrapovič Vito 46
7. Bojovski Marjan 42
8. Čuk Peter 39
9- Lojk Ivan 37
10. Katalinič Mario 32

MK puška 100m

1. Bezek Vlado 133
2. Jereb Pavle 113
3. Kreft Zlatko 73
4. Bonča Bogdan 54
5. Lojk Ivan 51
6. Akrapovič Vito 44
7. Bem Branko 42
8. Oberžan Franc 41
9. Katalinič Mario 34
10. Bojovski Marjan 31

Železni zid (25 fall dawn)

1. Akrapovič Vito 40,38
2. Bezek Vlado 42,27
3. Cigler Jurij 44,31
4. Kreft Zlatko 44,98
5. Toni Janez 46,53
6. Lojk ivan 46,72
7. Bonča Bogdan 47,17
8. Katalinič Mario 52,22
9. Bem Branko 53,07
10. Bojovski Marjan 53,14