Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 4. Tekma lige ASZS
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vabilo za 4. tekmo lige ASZS

vabilo ASZS 2010-4 doc-Crngrob.pdf


Obveščamo vse strelce, da je možen trening dan pred tekmo (20.08.2010) po 15:00 uri.

Strelski pozdrav