Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Prosti termini za strelišči Bloška polica in Crngrob
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
strelski prijatelj sporoÄ?a proste termine za letoA!njo sezono za streliA!Ä?i BloA!ka polica in Crngrob.
Klubi, ki imajo voljo do organizacije preciznih tekem, se lahko opogumijo in naredijo A!e kakA!no tekmo letos...
[img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]


Strelci slovenije!
ObveA!Ä?am vas o datumih, ki so na razpolago za izvajanje tekem:

20. In 27. Oktober
3. In 10. In 17. In 24. November

Potrebno je upoA!tevati tudi nestabilne vremenske pogoje v jesenskem A!asu.
Nekateri so pohiteli z rezervacijo datumov. Lahko je tudi zasedeno s kakA!no tekmo. Svoje mnenje lahko sporoÄ?ite na elektronsko poA!to [email protected]
ali SMS sporocilo na 041/734-625

Lahko pa tudi diskutirate in usklajujete mnenja na strelec.si

Organizator
[img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img]

tako se dela. se bo morda A!e kaj odprlo glede strelstva v sloveniji [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]

streliA!Ä?a so brezplaÄ?na oz. kolikA!na je njihova najmenina?

LPB
Se pravi, da bi se lahko organizator - kdorkoliA3etobo - tretje tekme za amaterskega strelskega prvaka odloÄ?il za eno od teh moA3nosti ...

A kdo ve, Ä?e se kaj dela ne tem?

LP vsem