Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: REZULTATI pokala vaške skupnosti Dolič
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Rezultati tekmovanja za pokal vaške skupnosti Dolič v streljanju s pištolo in revolverjem VK!

Vsem strelcem, ki so se udeležili tekmovanja se zahvaljujemo in vas pozdravljamo!

SD Dolič

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/1592...08130c.pdf (327.7 KB)Â
Popravek rezultata REVOLVER - EKIPNO

Pri seštevku ekipe SD Celje Tehnovar 2 je prišlo do neljube napake pri seštevku ekipnega rezultata!
Ekipa SD Celje Tehnovar 2 je po odpravi napake dosegla ekipno 556 krogov in s tem v kategoriji
REVOLVER - EKIPNO dosegla 1. mesto, pred ekipo SD CELJE Tehnovar 1 s 551 krogi.
Ker sta ekipi iz istega društva, smo se dogovorili, da ekipi pokale medsebojno izmenjata sami!
Za neljubi dogodek se obema vpletenima ekipama še enkrat opravičujemo!

Sd Dolič
POPRAVEK REZULTATOV!!!
V prilogi se nahajajo popravljeni končni rezultati v disciplini REVOLVER - ekipno!
Ekipi SD Celje TEHNOVAR II se še enkrat opravičujemo!

SD Dolič

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/1592...ddeeae.pdf (321.7 KB)Â
Bilo je odlično. Čestitam organizatorjem in se vidimo na naslednji tekmi.