Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: glede pravil za naslednjo sezono (2008)...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
posredujem:

Strelcem!
Za naslednje leto pripravljamo pravila za celoletno tekmovanje.
Za letos pa se glede na situacijo prilagajamo, predvsem strelcem.
S tekme v B.Beli se bo uporabilo rezultate, ki so primerljivi z disciplinami ostrostrelskega tekmovanje. Zaradi tezav, ki so jih imeli nekateri na prvi tekmi, je najbolj fer, ce bi se izvedlo vsaj stiri tekme in bi veljali trije najboljsi rezultati.
Zadnja finalna tekma bo veljala vec tock.tako strelec ne bi bil prikrajsan, ce se ni megel udeleziti prav vseh srecanj.
Cetrta tekma je dogovorjena z SD Kopacevina 10.novembra v Crngrobu.
Rezervni datum (slabo vreme...?) 17.november Crngrob.
Finalna tekma je planirana 24.novembra.
Precej smo odvisni od vremena v Novembru. Upajmo na najboljse.

ORGANIZATOR
Ali sem preveÄ? teÄ?en, Ä?e vpraA!am kdo pripravlja nova pravila [img]{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif[/img]?Mislim, da bi morali razmiA!ljati tudi o kakA!nem sodniA!kem teÄ?aju [img]{SMILIES_PATH}/icon_exclaim.gif[/img] Dobro bi bilo ,Ä?e bi vsak klub imel vsaj dva (prava) sodnika.O, potem bi pa streljali,streljali [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] ............. [img]{SMILIES_PATH}/icon_exclaim.gif[/img]

Attached files [Image: 4_11df29150ce55f9e1757b5e3eda317b8.jpg] [Image: 4_1b21fb8d615374f44aef1eb1710bea6d.jpg] [Image: 4_845ba6e6c71e5b1de90a9515a12ccddc.jpg] [Image: 4_a1a338e1305c78053bc0a28a65bc5452.jpg] [Image: 4_ce2f892c6f688512721411e33358fae6.jpg]
" Napisal:Ali sem preveÄ? teÄ?en, Ä?e vpraA!am kdo pripravlja nova pravila [img]{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif[/img]?
sploh ne, predloge pripravljajo posamezniki, ki organizirajo ali sodelujejo pri organizaciji veÄ?ine tekem. v vsakem primeru pa bodo ti predlogi objavljeni tukaj, da bo lahko vsak konstruktivno prispeval svoje. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]

" Napisal:Mislim, da bi morali razmiA!ljati tudi o kakA!nem sodniA!kem teÄ?aju [img]{SMILIES_PATH}/icon_exclaim.gif[/img] Dobro bi bilo ,Ä?e bi vsak klub imel vsaj dva (prava) sodnika.
Se strinjam. Zaradi same varnosti bi bilo to res nujno. Vsak klub paÄ? po svojih zmoA3nostih. Itak si jih klubi med sabo lahko "sposojajo", tako kot pri drugih disciplinah...

" Napisal:O, potem bi pa streljali,streljali [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] ............. [img]{SMILIES_PATH}/icon_exclaim.gif[/img]
[img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img]
[img]{SMILIES_PATH}/new_snipersmilie.gif[/img]
ADMIN ali lahko tu napiA!em nekaj priporoÄ?il za tekmovanja v letu 2008 [img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img]
lp 6br
" Napisal:ADMIN ali lahko tu napiA!em nekaj priporoÄ?il za tekmovanja v letu 2008 [img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img]
lp 6br

vsekakor! ravno zato je zadeva na forumu... [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
posredujem sporoÄ?ilo prijatelja... [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]

NAJPREJ VSEM FVELIKO USPEHOV IN VESELJA PRI NASEM DRUZENJU V LETU 2008
TER NAJ BO KRALJ DOBROHOTEN Z NAMI.
ORGANIZATOR

PS.:Odgovore na predloge lahko poA!ljete na ta forum ali [email protected].net
[attachment=5]Predlog pravilnika strelskih tekmovanj.pdf[/attachment]
[attachment=4]Tarca1-50-70m-6,6cm-4+15.pdf[/attachment]
[attachment=3]Tarca2-100-150m-100mm-4+15.pdf[/attachment]
[attachment=2]Tarca3-200-250m-135mm x1+5.pdf[/attachment]
[attachment=1]Tarca4-300-400m-360mm.pdf[/attachment]
[attachment=0]Tarca5-500-600m-400mm.pdf[/attachment]

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/2_86...62c938.pdf (56.1 KB)Â http://www.strelec.si/forum/uploads/2_8b...cbb82e.pdf (28.4 KB)Â http://www.strelec.si/forum/uploads/2_ad...78b42d.pdf (12.4 KB)Â http://www.strelec.si/forum/uploads/2_b8...cf9f6a.pdf (52.7 KB)Â http://www.strelec.si/forum/uploads/2_cb...2075d3.pdf (12.7 KB)Â http://www.strelec.si/forum/uploads/2_db...338cb4.pdf (103.1 KB)Â
Kralj pravi:TarÄ?e so odliÄ?ne. [img]{SMILIES_PATH}/icon_exclaim.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_exclaim.gif[/img] BRAVO,BRAVO [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img]
O pravilniku pa priÄ?akujem burno razpravo, ki se ji bom z veseljem pridruA3il.
ps [img]{SMILIES_PATH}/icon_idea.gif[/img] komaj Ä?akam, da probam tarÄ?e [img]{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif[/img]
zanimivo in dobre tarÄ?e. vendar... a to ima vsak udeleA3enec svojo kategorijo ali kako [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] jih je ravno toliko kot REDNIH obiskovalcev [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] debata bo res burna, tudi po moje [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]
Predlagam, da se tarca st.3 uporabi tudi za MK brez optike. Preverjeno in uporabno, ker se lepo vidi zadetke. Hough
Ali obstaja kakA!na razlaga kaj je i kaj spada pod:
odprti merki :
[img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img] KRATKI
[img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img] SREDNJI
[img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img] DOLGI
in sniper:
[img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img] MALI
[img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img] SREDNJI
[img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img] VELIKI
[img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img] KRALJEVSKI
Kdo bo to razvrA!Ä?al in kontroliral na sami tekmi?
Glede postavke,da strelec ne sme pred zaÄ?etkom streljanja pogledati skozi strelni dalnogled se ne strinjam.
Mislim da Ä?e hoÄ?emo doseÄ?i neke rezultate si moraA! pred prvim srelom najti vsaj svojo tarÄ?o,primerno poveÄ?avo na optiki in pribliA3no dober poloA3aj za izvajanjem streljanja (da ne bomo spet s streli kosili travo ali streljali borove veje kot se je A3e dogajalo [img]{SMILIES_PATH}/eusa_doh.gif[/img] )
Glede Ä?asa (20 min) in A!tevila strelov (5+15) pa upam da se bomo tega drA3ali tudi na sami tekmi. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
Lp [img]{SMILIES_PATH}/new_snipersmilie.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/new_snipersmilie.gif[/img]
To so samo oznake panog in se vezejo na razdaljo streljanja.
Na eni tekmi bo od 5 do 7 disciplin; kratka cev, MK puA!ka obe,
ena VK odprti merki in ena do dve ostrostrelni, odvisno od poligona
in organizatorja. Za pokalne tekme je vseeno, za drzavno prvenstvo
pa bi se vecje razdalje vec tockovale.
Primer;
- mali sniper do 150m 12 tock za prvo mesto
- srednji sniper do 250m 14 tock
- veliki sniper do 400m 16 tock
- kraljevski sniper nad 500m 18 tock
Isto velja za VK pusko odprti merki, kjer je razdalja 200 ali 300 m
vec vredna kot 100 m.
Sicer so to odlocitve organizatorja-ev, vendar je seveda precej odvisno
tudi od poligonov. Kar se tice gledanja skozi daljnogled, moram reci,
da je tvoje mnenje precej osamljeno. Vecina strelcev podpira predlog,
da se cas omeji na 5 minut za probne in 15 minut za tekmovalne strele.
V petih probnih minutah pa vsepovsod po svetu moras najti svojo tarco
in tudi nastaviti optiko. Omejitev je predvsem varnostna, ker gledanje
skozi optiko, medtem ko menjavajo tarce ali se premikajo osebe po strelni
liniji je apsolutno proti varnostnim pravilom. In ravno s podrocja
varnosti je bilo najvec predlogov.
Tole me pa res veseli.
Da se je zaÄ?elo z debato na temo teh naA!ih tekem. OÄ?itno se je splaÄ?alo, da sem malo podraA3il v to smer.
Kmalu se vam bom pridruA3il s kakA!no idejo, trenutno imam malo dren.
Veliko uspeha.
Apsolutno tudi jaz v prvi vrsti podpiram varnost!!!
Sploh Ä?e negdo hodi po streliA!Ä?u ali menjuje tarÄ?e in podobno....
V tem primeru nikakor ni dopustno gledati (meriti) skozi strelni dalnogled ali dvigovati oroA3je (piA!tole,revolverje...) v smeri sreljanja ali vsmeri kjer stojijo drugi udeleA3enci tekmovanja.To je Ä?ista logika.
Bolj sem mislil na "improvizirana" strelska mesta kot smo (so) jih imeli na zadnji tekmi na 600m.(trava,grmiÄ?evje,celo veje bora)
V takem primeru po je srelec,ki nima idealnih pogojev pogleda na tarÄ?e hendikepiran glede na ostale ki to imajo.
ÄOe pa so strelska mesta postavljena za vse enako kot naprimer na B. Polici in A!e kje pa se z pravili popolnoma strinjam! (5min 5 srelov )
Lp [img]{SMILIES_PATH}/icon_confused.gif[/img]
Pozdrav in globoko spoA!tovanje vsem, ki se trudite zadeve kakorkoli izboljA!at.

Mene motijo nedoreÄ?ene zadeve glede organizacije tekmovanj.
Primer
ÄOe je v razpisu dogovorjena razdalja -katerakoli- ali kakA!en drug parameter tekme, naj se tega organizator drA3i tudi na tekmi. Neke spremembe in izgovori, da tekmovalci ne A3elijo tekmovat na recimo dogovorjenih 300 m, ker je premoÄ?no sonce ali veter je totalna neresnost. Saj ravno v tem je Ä?ar strelstva, da si sposoben nekaj narest tudi v slabih razmerah. Tako kot v dobrih. To so fantje dokazali A3e veÄ?krat... in A!e velikokrat bodo.

Zanima me tudi kakA!no sra.. je bilo s temi nekimi toÄ?kami, ki so bile objavljene po koncu serije tekem v ostrostrelski puA!ki.
Kaj je to 12 ali 7 toÄ?k? Razumem, da se je A3elelo nek rezultat ocenjevat vendar je edino sprejemljivo ocenjevanje tisto, ki je dejansko. Torej dejansko doseA3eni krogi strelca. Vedno je zadetek toÄ?kovan od 0 do 10. Da pa naj bi bil zadetek veÄ? vreden na 1000 kot tisti na 10 m, se pa vidi A3e iz same discipline. Zato jih pa imamo.

NaslednjiÄ? A!e kaj.
In A!e enkrat hvala vsem za trud. Naj nam bo ta naA! A!port v A!e veÄ?je veselje, kot je A3e.
"s Napisal:A1ivjo!

Lahko vpraA!am sledeÄ?e:
1.zakaj je pri piA!toli zapisano nad kalibrom 8mm?
Torej se s kalibrom 7,62 oz 7,65 (32 auto)- 'TTjcem' in 'Ä?ebelico' ne sme tekmovati?
Pustimo konkurenÄ?nost nabojev tokrat v ozadju...

vrjetno zato, da nebi kdo priA!el z MK streljat, vendar lahko bi se omejilo na 7.62 in veÄ?, pa seveda neomejeno (bomo vsaj videli kaksnega .44, .460, morda celo .50 [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img])

2.zakaj se ne bi panoge odprti merki streljalo brez prednjega naslona (torej iz roke)?
A ni to smisel disciplin 'vojaA!kih puA!k' - napr.M98 oz M48 ... dragi strelci?

tudi sam sem to veÄ?krat predlagal, pa mi je bilo razloA3eno da zato, ker potem nihÄ?e nebi "upal" streljat. Sem mnenja da se z mavzercam in papovkam in podobnim edino pravilno strelja z roke, enako velja za MK odprti merek

3.pa tudi uporaba strelskega jopiÄ?a za MK? Saj nima nobenega odsuna!
Potem izgledajo nekateri kot vitezi v oklepu... - ne reÄ?em za VK!

jopiÄ? nima tukaj bistvene veze z odsunom. pri zraÄ?ni puA!ki se ga tudi uporablja in pri samostrelu. gre za precej boljA!o "trdnost", katero pri optiki potrebujeA!, bi se pa vrjetno lahko omejilo pri puA!ki z roke

ÄOe lahko predlagam organizatorjem sledeÄ?e:

-disciplina odprti merek z izbrano puA!ko (lastnik oz klub ne sme streljati z njo v tej disciplini),
kjer sta na liniji samo sodnik in strelec, ostali pa daleÄ? stran, ter nato
vsi ostali strelci eden za drugim z istega strelskega mesta S TO ISTO PUA KO strelja(jo) na isto poljubno razdaljo (da ni doloÄ?ena pred tekmo in ne na 'standardne razdalje' -napr. 136m) 3 probne + 10 za oceno v Ä?asu 10min!!(merek da sodnik vsakemu novemu na 0, vsak strelec si pa sam prestavlja merek med streljanjem)in seveda vsi tekmovalci streljajo z enako serijo nabojev- zagotovi organizator !
Pa da strelci ki so A3e odstrelili - se jih loÄ?i in ni kontaktov z ostalimi, ki so na vrsti.

-enako lahko tudi za piA!tolo

- podobno bi lahko tudi za sniper (da je nastavljen na napr. 300m , strelja pa se naprimer na dve poljubni dolzini napr. 279 in 332 m (po 3+5 v 10min na vsako razdaljo), organizator oz sodnik pa (NE)DOVOLI prestavitve optike vsem tekmovalcem,...

to pomojem ne bo izvedljivo, ker je povpreÄ?no na tekmi bil en ali 2 linijska sodnika za vse discipline, ker mi bilo prezakomplicirano in bi se goljufalo (A3e tako menda precej strelcev "neopazno" in "nevede" strelja bench rest, da po nesreÄ?i A!e zadnji del puA!ke kam nasloni) in nenazadnje je to precizno streljanje, in ne taktiÄ?no, vojno, nevemkakA!no.

PA DA SE VIDI POTEM KDO JE PRAVI STRELEC, KI SE SPOZNA OZ ZNAJDE V NEPREDVIDLJIVIH OKOLIA ÄOINAH! TAKEGA PA LAHKO Z NAJVEÄOJIM VESELJEM OKRONATE NA KONCU LETA Z NASLOVOM KRALJA SRELCEV ...!!
p.s.
lahko bi organizirali tudi kakA!no tekmo oz disciplino na KOPSe - padajoÄ?e tarÄ?e, kot jih je imel vÄ?asih g. Kotnik na Crngrobu

to bi pa res rad probal!
OÄ?itno v razpravi o pravilih tekmovanja sodelujejo tudi tisti, ki se niso udeleA3ili nobene naA!e tekme.
Kar sicer ni narobe, vendar imajo napaÄ?ne predstave. Osnova te debate ni revolucija ali neznaski skok
naprej ampak majhno izboljA!anje, kolikor nam paÄ? dopuA!Ä?ajo razmere, poligoni in ostale stvari.
Ravno tako se ne smemo meA!ati v delo organizatorjev z kompliciranimi in skoraj futuristiÄ?nimi
zadevami. V Sloveniji je samo nekaj organizatorjev, ki se trudijo premakniti strelstvo na viA!ji
nivo. treba jim je pri tem dati podporo in seveda razumevanje za teA3ave, ki jih pri tem imajo.
Kdor je bil na tekmah VE, da se A!e ti ne morejo med sabo dogovoriti o boljA!em sodelovanju, Ä?e pa
A!e dvignemo zahteve in kompliciramo, bo posledica A!e manj tekmovanj, kar pa si nihÄ?e ne A3eli.
Sedaj nekaj odgovorov na najveÄ? pripomb:

1/ NaA!a sreÄ?anja potekajo v naravnem okolju z vsemi teA3avami, ki jih to prinaA!a.
2/ Na nobeni tekmi ni bilo prestavljeno karkoli samo zaradi A3elja nekaterih tekmovalcev, ÄOe pa vremenske
razmere niso dopuA!Ä?ale, je pa druga stvar. Vendar se ne spomnim, da bi se to zgodilo.
3/ Kar se tiÄ?e dokazovanja, kdo je naboljA!i strelec, mislim da tisti, ki so se udeleA3evali tekmovanj
to dobro vedo. Ostali paÄ? naj se potrudijo biti boljA!i.
4/ Sr... s toÄ?kami je stvar organizatorja. Tekmovalci so naÄ?in toÄ?kovanja sprejeli. Za tiste, ki ne poznate
sistema, pa tole. Ker se tekme razlikujejo med seboj zaradi poligonov in organizatorjev, smo ocenjevali
tekmovalca glede na mesto, ki ga je zasedel na posamezni tekmi. Za prvo mesto je dobil 12 toÄ?k,
za drugo 10, nato 8,6,5,4,3,2,1 in vsi ostali po 1 toÄ?ko. ÄOe si bil dvakrat drugi in enkrat prvi si
nabral na treh tekmah 20 toÄ?k. Nekatere tekme so zaradi teA3avnosti veljale nekaj veÄ?, recimo 14 ali 16
toÄ?k za prvo mesto. Ali je to razumljivo? Kdor ima bolA!i sistem toÄ?kovanja, ga lahko uvede na svojih
tekmah in poA3anje pohvale ali kritike. NaA! sistem je glede na veÄ?ino udeleA3encev zadovoljiv in pokaA3e
realne rezultate na terenu.
5/ Kar se tiÄ?e kalibrov, uporabljamo v najveÄ?ji moA3ni meri Pravila ostalih strelskih zvez. Streljanje s
TT-ji je zaradi moÄ?ne municije sploh poseben problem. Te discipline ni v programu naA!ega prvenstva,
bo pa na pokalnih tekmovanjih, odvisno od organizatorja in poligona. Spada med takoimenovane vojaA!ke
discipline, kot je streljanje z mauserjem ali PAP-ovko brez naslona in podobno. Tudi takA!ne tekme imamo
vsako leto izven prvenstva. Celo na 300m in podobno.
6/ Kar se tiÄ?e strelskega jopiÄ?a, se v glavnem strinjam, da ni potreben. Do veljave pride predvsem pri
stojeÄ?em streljanju, ki pa ga mi nimamo na spisku disciplin. Pri leA3eÄ?em stavu z naslonom spredaj pa
bolj moti kot pomaga. ÄOe kdo misli, da bo zaradi tega imel boljA!e rezultate, pa naj mu bo.
7/ Predlog nove discipline ne bom komentiral, ker ne spada na naA!e prvenstvo. Imamo A3e teh preveÄ? in z njimi
dovolj organizacijskih teA3av. Obiskovalci naA!ih tekem pa A3e vedo, da pripravljamo disciplino PRAKTIÄONA
PUA KA, malce po zgledu IPSC, vendar vojaA!ko orientirano. Tudi o tem smo A3e veÄ?krat imeli debato, Vendar
te discipline ne bo na prvenstvenih tekmah, ampak na posebni tekmi. Z uvajanjem nove discipline je veliko
organizacijskih problemov, zato bom s pravili paÄ? poÄ?akal, da jih prej razreA!imo. Poleg tega pa tako na
naA!ih sreÄ?anjih o takih stvareh veselo debatiramo. Tisti, ki pridemo.
8/ Tekme z padajoÄ?imi tarÄ?ami. O njih dostikrat diskutiramo in na A3alost se skoraj ne dajo izvesti. Vojska ne
dovoli uporabe njihovih, ker se uniÄ?ujejo prehitro, sami jih nimamo, organizatorji pokalnih tekem
pa jih ne dajo na program. To je predvsem ostrostrelsko prvenstvo, kjer je za zmago na 400m v tarÄ?o 35cm
bilo potrebno doseÄ?i 146 od 150 moA3nih zadetkov. (NEKATERI, seveda). Ostali smo lahko samo Ä?estitali in
veÄ? trenirali.
9/ Kar se tiÄ?e kralja in njegovih spremljevalcev, so najboljA!i strelci leta 2007, ki so se izkazali na terenu.
Ostali, ki so seveda A!e veliko boljA!i pa tega niso pokazali nikjer razen v debati. Niti sence dvoma ni, kdo
je ostrostrelski kralj. Tisti, ki je v vseh mogoÄ?ih pogojih, vremenskih in ostalih pokazal najveÄ? od vseh,
ki so seveda sodelovali. Seveda ni edini odliÄ?ni strelec. Skupina najman 10 strelcev je bila veÄ? kot
odliÄ?na in zmaga je bila za miA!jo dlako. Vsi ostali komentarji o tem so odveÄ?.

10/ A E ENKRAT POUDARJAM. DEBATA O PRAVILIH STRELJANJA JE ZATO, DA Z MANJA IMI KORAKI IN POPRAVKI NADALJUJEMO
OD TAM, KJER SMO. NOBENIH REVOLUCIJ ALI PODOBNIH PREKUCIJ. ÄOE SE BOMO VSAKO LETO IZBOLJA ALI SAMO MALO,
BOMO HITRO POSTALI THE BEST. PRVO PRAVILO (RAZEN SEVEDA VARNOSTNIH) JE ...... UA1IVAJTE V STRELJANJU.
A1ivjo!
A1ivjo!
Glede devete toÄ?ke in sence dvoma kdo je ostrostrelski kralj. Res je, ni sence dvoma Rajko mu je podelil naziv in to je to. Res pa je tudi to, da je imel zmagovalec 17 A!usov v tarÄ?i namesto 15 in, da mu je sodnik odbil dva najslabA!a in ne kot se praviloma dva najbolA!a, seveda z razlago, da mu jih je odneslo v tapravo ko je streljal probo. Tekma na 600m je bila res v zelo slabih vremenskih pogojih. Res pa je tudi, da se organizator ni potrudil za niÄ? drugega kot za to, da nam spuli denar za A!tartnino. Na strelski Ä?rti so bili pogoji zelo neizenaÄ?eni, govorim o travi, ki jo je krogla kosila pred seboj, ali pa, da ne govorim o klatenju borovih vej kar je organizatorju spodbudilo le nasmeh na ustih nikakor pa ni pomislil na to, da bi tekmo ustavil in vsaj pribliA3no izenaÄ?il pogoje.
V piA!tolski drA3avni ligi seA!tevajo doseA3eno A!tevilo krogov na vsaki tekmi kar A!teje za konÄ?ni rezultat pri konÄ?nem izraÄ?unu pa eno najslabA!o tekmo odbijejo.

Lep dan
Ljubitelji streljanja.
Malce sem presenecen nad debato in pripombami. Ce kdo misli, da nam taksna debata pomaga pri
izboljsavi strelstva v SLO tudi prav.
Glede komentarja na naslov kralja in zadnjo tekmo pa se kot organizator obracam na ostale
udelezene na tej tekmi za njihovo mnenje, ali je to res. Vendar kulturno in z nasmeskom.
Ce je kdo razocaran na nasih tekmah po nasi krivdi, se mu opravicujem. Kadar se to zgodi nam,
mi pac ne gremo vec in je stvar urejena. Brez napadov in podobno.
APELIRAM, DA SE TAKSNA DEBATA NE NADALJUJE. Je neproduktivna in na koncu dobimo samo sprte
in uzaljene. Vsi zainteresirani pa se bomo dobili na treningih in se pogovorili o izboljsavah.
V najslabsem primeru bomo imeli tekme na isti nacin kot v letu 2007,pa tudi ne bo prevec slabo.
Nekaj pisem dobim direktno na e-mail, pa tudi nekaj klicev SMS je bilo. Razen majhnih sprememb
ni ekstremnih predlogov.
Tarce so tudi ze izprobane (ne od vseh!). Pohitite s pripombami, da jih damo tiskati.
Nosilce tarc bomo popravljali med letom glede na predloge.
Predlog za sodnika iz vsakega kluba je seveda odlicen. Upam da bodo klubi sodelovali.
Ce se bo prijavilo dovolj zainteresiranih, bomo organizirali tecaj za sodnike.
Termine za strelisca ze imam. Prva pokalna tekma bo kmalu. Predvsem bo odvisna od vremena.
Ce do takrat debata ne bo prinesla drugega kot malce pljuvanja, bo tekma na enak nacin kot lani.
VSI DOBRODOSLI!
IN UZIVAJTE V STRELJANJU!
ORGANIZATOR!
"vete Napisal:OÄ?itno v razpravi o pravilih tekmovanja sodelujejo tudi tisti, ki se niso udeleA3ili nobene naA!e tekme.
Kar sicer ni narobe, vendar imajo napaÄ?ne predstave.

Meni je pa vA!eÄ?, da sliA!im predloge in ideje strelcev kako izboljA!ati naA!a sreÄ?anja. Dejstvo je, da je resda pri nas zelo malo kakovostnih tekmovanj s strani organizacije. Kar je za tako dobre rezultate kot jih naA!i mojstri dosegajo A!koda.
Res pa je tudi to, da so te prireditve zaÄ?etek neÄ?esa veÄ?jega. Organizatorji se trudijo po svojih najboljA!ih moÄ?eh, to je razveseljivo dejstvo. Prav tako pa bi bili nori, Ä?e ne bi sprejemali poleg pohval tudi graje in pripombe nas strelcev. Mi smo tisti, ki jim prinesemo tistih nekaj € zasluA3ka.
A1alostno pa je to, da Ä?edalje bolj opaA3am trend zasluA3karstva na raÄ?un kakovosti strelstva v Sloveniji. To mi pa ni vA!eÄ?.
Ne smemo dovoliti, da bi kakrA!enkoli nagib A!kodoval razvoju strelstva pri nas, saj je A3e tako zaviran na vseh podroÄ?jih. Pa naj bo to s strani drA3ave zaradi vÄ?asih nerazumljivih zakonskih ovir ali kakorkoli A3e.

Lep primer takih zasluA3karskih idej je recimo takoimenovani 'reshoot'. Zanimiva ideja. ÄOe ti rezultat, ki si ga dosegel ni vA!eÄ?, lahko doplaÄ?aA! (!!) recimo 5 € in lahko streljaA! ponovno.
Ne samo, da je to zaÄ?etek politike 'doplaÄ?aj in dobiA! lahko karkoli' ampak je to stvar, ki jo noben strelec ne bi smel spregledati. Tekma ni in ne more biti neomejen trening. Na ta naÄ?in, je npr pri piA!tolski tekmi kjer imamo 5 poskusnih in recimo 20 za rezultat nekdo dejansko imel 30 poskusnih (prvih in naslednjih 5 poskusnih in prvih 20 'za oceno') in 20 za rezultat. Tako nepoA!teno razmerje je A!e bolj izrazito pri tekmi na 200, 300 in veÄ? metrov. Mi pa bi omejevali Ä?as in naboje na 5 kosov. Tak poskus je potem ob reshootu jalov."vete Napisal:Osnova te debate ni revolucija ali neznaski skok
naprej ampak majhno izboljA!anje, kolikor nam paÄ? dopuA!Ä?ajo razmere, poligoni in ostale stvari.

Ja, se globoko strinjam s tem. A nikjer ne piA!e, da katerikoli organizator sploh 'mora' upoA!tevati A3elje in ideje nas strelcev.
Jaz osebno le uporabljam moA3nost, ki mi jo nudi naA! forum (zahvala adminu in ostalim za to), da poskusim zadeve izboljA!ati. Mislim, da je to A3elja vseh - imeti dobre ali pa A!e boljA!e tekme.
Vsi, ki me poznajo vedo, da imam vedno kakA!no pohvalo na zalogi tako za organizatorje kot za strelce. Sem eden redkih, ki Ä?estita boljA!im (pa tudi slabA!im za njihov trud) od sebe z veseljem in iz srca in ne s figo v A3epu. A mislim, da je dobro, Ä?e prijatelju ali sostrelcu ali organizatorju poveA! kar si misliA!. Na ta naÄ?in lahko vsi le pridobimo."vete Napisal:2/ Na nobeni tekmi ni bilo prestavljeno karkoli samo zaradi A3elja nekaterih tekmovalcev, ÄOe pa vremenske
razmere niso dopuA!Ä?ale, je pa druga stvar. Vendar se ne spomnim, da bi se to zgodilo.

OÄ?itaA! nam, da
"vete Napisal:OÄ?itno v razpravi o pravilih tekmovanja sodelujejo tudi tisti, ki se niso udeleA3ili nobene naA!e tekme.
, a si oÄ?itno le ti tisti, ki se ne spomni take tekme, kjer bi bila pravila spremenjena ad hoc. Saj se ne moreA!, Ä?e te pa tam ni bilo.

To so tekme (organizatorja ne bom navajal), kjer smo prestavili tarÄ?e npr. s 300 na 150 metrov za 'ostrostrelsko' tekmovanje, ker je dobil organizator zagotovilo, da bodo fantje priA!li v veÄ?jem A!tevilu iz lovske druA3ine, Ä?e bodo tarÄ?e na tej razdalji. Vsi, ki smo se veselili tekme na 300 m smo ostali na suhem. DrugiÄ? je bil izgovor, da je A3e prevroÄ?e in da zaradi migetanja zraka nihÄ?e ne more streljat. In tako naprej.

Tu se strogo strinjam s tvojo prvo toÄ?ko. Strelci pridemo na tekmo streljat, ne pa jajca praskat.
In res je neprijetno, ko grem iz enega konca Slovenije na drugega in potem ugotovim, da sem na to tekmo priA!el brez veze. S prihodom so povezani seveda doloÄ?eni stroA!ki, ki jih v takem primeru vrA3eA! stran. Ponavadi pa je A!e tako, da je kje drugje istoÄ?asno tekma, katere bi se lahko udeleA3il, pa si jo zavrnil le zaradi te. Na kateri pa si bil nategnj.. !

In ja, to so mogoÄ?e res napaÄ?ne predstave za nekoga. So pa moje in povsem legitimne.
In sem eden tistih, ki so bili velikokrat na 'vaA!ih' tekmah kakor jih imenujeA!, karkoli A3e to pomeni.

NaslednjiÄ? kaj veÄ?.
Pages: 1 2 3