Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: REZULTATI DP in LIGE 2010
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Na tem naslovu si lahko ogledate rezultate letošnje lige in državnega prvenstva v trapu.

[url="http://www.strelska-zveza.si/rezSlovLigaSI.asp"]http://www.strelska-zveza.si/rezSlovLigaSI.asp[/url]