Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Tekma Precizno streljanje PRIJEDOR BOSNA
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Na spodnji povezavi imate vabilo za tekmo v preciznem streljanju, ki bo v Nedeljo 17.10.2010 v Prijedorju (Bosna).

POZIV Latinica.pdf

Strelski pozdrav