Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Zahvala vsem tekmovalcem Lige EMONA
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Organizator tekmovanja se zahvaljuje, vsem tekmovalcem, za tako veliko udeležbo sobotnega tekmovanja v Beli.Tekma je potekala vzporedno z častniki
SV odlična tekma, same pohvale, ki si jih tudi zaslužite. [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img]
Rezultati uradnega treninga z dne, 02.10.2010 bodo objavljeni vzporedno z novim razpisom, ki ga bomo objavili jutri. Hvala za vaše razumevanje, in lepo pozdravljeni.

boris....