Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Strelsko tekmovanje
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
STRELSKA DRUŽINA BRASLOVČE
Rakovlje 14

BRASLOVČE


RAZPIS TEKMOVANJA

Na osnovi koledarja strelskih tekmovanj in praznovanja občinskega praznika občine Braslovče

razpisujemo

26. tekmovanje za Cestnikov memorial v streljanju s vojaško puško velikega kalibra v spomin
na Pera Cestnika, svetovnega prvaka v streljanju z vojaško puško.

Tekmovanje bo v soboto 23. oktobra 2010 ob 9.30 na strelišču za vojaško puško v Braslovčah.

Osnovna pravila:
- dovoljena bo uporaba vseh vrst vojaških pušk, polavtomatskih in repetirnih od kalibra 7,62 do 8,0 mm
z odprtimi metilnimi napravami brez predelav in težo proženja 1,5 kg
- Nejasni zadetki bodo ocenjevani z merilnikom št. 6
- tekmovanje bo na razdalji 100 metrov
- čas streljanja bo 50 minut
- število strelov za preizkus bo neomejeno, za oceno bo 20 strelov
- za oceno strelja strelec v dve tarči po 10 strelov
- tekmovanje bo za ekipe in posameznike
- tričlanske ekipe je treba prijaviti pred nastopom prvega strelca posamezne ekipe
- prvi trije posamezniki in prve tri ekipe bodo prejeli medalje, prve tri ekipe tudi pokale
- kotizacija za tekmovanje bo 15 EUR za vsakega strelca v kar je šteta tudi topla malica
- vsak tekmuje na lastno odgovornost

Prijave in iformacije:031 362-151-Matjaž
031 503-464-Inko
LP.