Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: rezultati s tekme 9.2.2008
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
sporoÄ?ilo organizatorja:

Pozdravljeni!

Rezultati tekme 9.februar 2008.
Prvi trije v vsaki od treh disciplin so:

MALI SNIPER (130m)
1.mesto STRLE MARKO 143/8x10,7x9
2.mesto JURIÄO MILE 138/5x10,8x9,2x8
3.mesto FRELIH GREGOR130/2x10,8x9,3x8,2x7

VK puA!ka odprti merki 130m
1.mesto LESJAK RAJKO 93/1x10,2x9,2x7,6x6,1x5,1x4,2x3
2.mesto JURIÄO MILE 86/1x10.2x9,3x8,3x6,1x5,2x4,1x3
3.mesto BELL LEON 67/3x8,1x7,3x6,1x4,3x3,2x2,1x1,1x0

VELIKI SNIPER 300m
1.mesto JURIÄO MILE 135/4x10,8x9,2x8,1x7
2.mesto FRELIH GREGOR103/3x10,2x9,4x8,3x7,1x6,2x5.-1x10
3.mesto RAA1MAN TOMAA1 102/2x10,1x9,5x8,4x6,1x5,1x3,1x1

Na naslednji tekmi bomo preizkusili nove tarÄ?e.
Discipline bodo verjetno vseh sedem. Sniper na 400m.
Tekma bo verjetno 23.februarja.

UA3ivajte v streljanju.
Rajko