Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: POKAL NOTRANJSKE 2011
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
SD NANOS
Hrenovice 8
6230 POSTOJNA


ORGANIZIRA

3. tekmo v preciznem streljanju »POKAL NOTRANJSKE 2011«

ki bo na vojaškem strelišču BLOŠKA POLICA,

V SOBOTO 07. MAJ. 2011 s pričetkom ob 09,00 uri

Tekmovalo se bo v naslednjih disciplinah:

1. VK PIŠTOLA 25 m
2. VK REVOLVER 25 m
3. MK PUŠKA 50 m odprti merki
4. MK PUŠKA 50 m optika
5. VOJAŠKA PUŠKA 100 m odprti merki
6. VK PUŠKA 100 m odprti merki
7. OSTROSTRELNA PUŠKA 100 m
8. OSTROSTRELNA PUŠKA 300 m


Prijavnina za strelca znaša 20 EUR za dve in 30 EUR za vse discipline. Prijavnino poravnate ob prijavi pred pričetkom tekmovanja na strelišču najkasneje do 10,00 ure.


Pravilnik tekmovanja:

VK PIŠTOLA in REVOLVER 25 m

• Strelja se stoje 25 m eno ali dvoročno
• Dovoljen kaliber od 7,62 naprej
• Tarče ISSF okrogle 50 cm, ena poskusna in ena tekmovalna
• Strelja se neomejeno poskusnih strelov in 15 za oceno v tekmovalno tarčo
• Poskusni streli se ne kažejo
• Skupni čas streljanja je 20 minut
• Ni dovoljena uporaba kompenzatorja

MK PUŠKA 50 m odprti merki

• Dovoljena je uporaba vseh vrst malokalibrskih pušk z odprtimi merki
• Vsak tekmovalec ima na razpolago 4 tarče, eno poskusno in tri tekmovalne
• Strelja se neomejeno poskusni strelov in 5 strelov v vsako tekmovalno tarčo
• Poskusni streli se ne kažejo
• Skupni čas streljanja je 20 minut

MK PUŠKA 50 m optika

• Dovoljena je uporaba vseh vrst MK pušk (.22 l.r.) z optičnimi namerilnimi napravami
• Vsak tekmovalec ima na razpolago 1 tarčo z 5 poskusnimi tarčami in 15 tekmovalnimi
• Strelja se neomejeno poskusni strelov in 15 za oceno( po 1 strel v vsako tekmovalno tarčo)
• Poskusni streli se ne kažejo
• Skupni čas streljanja je 20 minut

VOJAŠKA PUŠKA 100 m odprti merki

• Dovoljena je uporaba vojaških pušk(RP in PAP) z odprtimi merki od kalibra .223 naprej
• Tarče okrogle 50 cm za vojaško puško. Ena poskusna in ena tekmovalna
• Strelja se neomejeno poskusnih strelov in 15 za oceno v tekmovalno tarčo
• Poskusni streli se ne kažejo
• Skupni čas streljanja je 20 minut

VK PUŠKA 100 m odprti merki

• Dovoljena je uporaba repetirnih pušk z odprtimi merki od kalibra .223 naprej
• Tarče okrogle 50 cm, ena poskusna in ena tekmovalna
• Strelja se neomejeno poskusnih strelov in 15 za oceno v tekmovalno tarčo
• Poskusni streli se ne kažejo
• Skupni čas streljanja je 20 minut


OSTROSTRELNA PUŠKA 100 m

• Dovoljena je uporaba pušk(RP in PAP) z optično namerilno napravo od kalibra .223 naprej
• Vsak tekmovalec ima na razpolago 1 tarčo z 1 poskusno tarčo in 5 tekmovalnimi
• Strelja se neomejeno poskusnih strelov in 15 za oceno(po 3 strela v vsako tekmovalno tarčo)
• Poskusni streli se ne kažejo
• Skupni čas streljanja je 20 minut

OSTROSTRELNA PUŠKA 300 m

• Dovoljena je uporaba pušk(RP in PAP) z optično namerilno napravo od kalibra .223 naprej
• Vsak tekmovalec ima na razpolago poskusno tarčo na levi in tekmovalno na desni
• Strelja se neomejeno poskusnih strelov in 15 za oceno v tekmovalno tarčo
• Poskusni streli se ne kažejo
• Skupni čas streljanja je 20 minut

Strelski položaj za dolgocevno orožje: leže, sprednji naslon višine najmanj 20 cm, širine do 8 cm. Pri disciplinah z optiko je dovoljen prednji in zadnji naslon, pri disciplinah z odprtimi merki pa zadnji naslon ni dovoljen. Strelski jopič, rokavica in pas so dovoljeni.

Vrstni red streljanja po disciplinah določi organizator(po možnosti upošteva željo strelcev)
Strelska mesta se določi z žrebom.
Tekmovalec je na liniji streljanja sam, ni dovoljena pomoč drugih in mora upoštevati navodila linijskih sodnikov. Po končanem streljanju mora izprazniti in odložiti orožje obrnjeno proti tarčam ter se odmakniti 1 meter nazaj in počakati, da vsi strelci končajo s streljanjem. Po dovoljenju in v prisotnosti sodnika si tekmovalci ogledajo tarče. Tekmovalci se ne smejo dotikati tarč. Po objavi začasnih rezultatov ima tekmovalec možnost pregleda tarč in pritožbe. Pritožbo mora tekmovalec oddati 15 minut po objavi začasnih rezultatov in položiti kavcijo v višini 10 EUR, ki se tekmovalcu vrne če je pritožba utemeljena. Pritožbo obravnava glavni sodnik in še dva linijska sodnika z preglasovanjem.

Proženje je omejeno na varno delovanje. Vsaka nekontrolirana sprožitev se kaznuje z diskvalifikacijo tekmovalca.

NAGRADE:

Za vse discipline:
1.-3. mesto medalje in pokali

Pokali za prve tri tekmovalce, ki bodo najboljši v TROBOJU:
PIŠTOLA, MK PUŠKA OPTIKA IN VOJAŠKA PUŠKA

Podjetje REBEC d.o.o. iz Postojne bo podarilo 500,00 EUR, najboljšemu tekmovalcu v disciplini OSTROSTRELNA PUŠKA 300m.
Med vsemi udeleženci bomo izžrebali tri tekmovalce, ki bodo prejeli praktične nagrade. [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img]

Podjetje REBEC d.o.o. bo omogočilo zainteresiranim udeležencem tekme preizkus ostrostrelne puške v kalibru .50 BMG - 12,7 mm.VARNOST

Strelci-ke so dolžni spoštovati VARNOST in RED na strelišču.
Vse osebe, ki se nahajajo na strelišču, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost vsakega na strelišču. Dolžni so se seznaniti z redom na strelišču in varnostnimi ukrepi in upoštevati elaborat strelišča. Ravnati se morajo po navodilih sodnikov.
Na tekmovanju se strogo spoštuje varno rokovanje z orožjem.
Z orožjem se rokuje samo po navodilih sodnikov in nikjer drugje kot na strelski liniji in varnostni coni.
Prenos orožja na strelišču je dovoljen samo v embalaži ali pa z odprtim ležiščem in s cevjo obrnjeno v tla. Tekmovalec, ki ne ravna po pravilih in navodilih sodnikov bo diskvalificiran.
Pritožba na diskvalifikacijo zaradi teh kršitev ni mogoča.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost in odgovarja za svoja dejanja!
Vsi tekmovalci morajo imeti veljavno orožno listino!
Obvezna uporaba zaščite sluha in vida!

V slučaju slabega vremena bo tekma prestavljena na nov termin.
Dodatne informacije v zvezi z tekmo dobite na 040/744601.

VABLJENI!


SD NANOS
Predsednik VOVK ANDREJ
Zaradi logističnih težav in velike verjetnosti slabega vremena odpovedujemo tekmo za pokal notranjske 7.5.2011!
O novem terminu boste pravočasno obveščeni!

Za vse morebitne nevšečnosti se strelcem iskreno opravičujemo!
[img]{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif[/img]