Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: ZDRUŽENA STRELSKA LIGA 2011
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
OBVESTILO!

2.kolo Združene Strelske Lige 2011
se bo izvedlo
4.junija 2011
na poligonu
Bloška Polica.

Podrobno vabilo sledi.

Org [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img]