Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Tekma VK pištola-revolver dne 25.6.2011
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
SD Dolič vabi na 2. tradicionalno tekmovanje v streljanju s pištolo in revolverjem VK v počasitev Dneva državnosti in praznika občine Mislinja!
Tekmovanje bo potekalo v soboto, dne 25.6.2011 na strelišču v Doliču!
Podrobnosti razvidne v prilogi!
Vljudno vabljeni!

SD Dolič

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/1592...8f22d4.doc (58.5 KB)Â