Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Balkanska Long Range Liga
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Poštovani strijelci,

imam čast i zadovoljstvo da vas informišem da je tokom takmičenja na Manjači koje je održano 26.06.2011. godine u organizaciji Streljačkog kluba SOKO iz Prijedora, postignuta načelna saglasnost o stvaranju jedinstvene lige u gađanju preciznom puškom.

Tokom razgovora rukovodili smo se potrebom da unificiramo , odnosno razradimo i usvojimo tehnička pravila "long range" Lige Balkana.

Predlažem da se svi strijelci aktivno uključe u raspravu obzirom na nekoliko ili bolje reći niz specifičnosti koje su vezana za rad streljačkih organizacija u zemljama bivše Jugoslavije.

Prije svega,
~ kod nas su prisutni kalibri koji su nekada bili standardno naoružanje bivše "JNA", današnji "NATO" kalibri ali i ostala municija koja je obuhvaćena Pravilnikom Evropske asocijacije za gađanje preciznom puškom.
~ Rad sudijske organizacije i tehničkog osoblja
~ Unifikacija meta .

Obzirom da Pravilnik postoji, da li je dovoljna i zadovoljavajuća njegova doslovna primjena ili bi se morao uzeti u obzir kvantitet i vrsta postojećeg oružja i municije.

U dosadašnjem radu na temu Long range Liga Balkana razgovor je vođen sa predstavnicima:
1- Slovenija : Marko Sterle
2- RS/BiH : Mladen Puzigaća
3- Srbija : Mihajlo Topalović, Arnold Kunc.

Ovom prilikom gospodin Arnold Kunc je obrazložio Pravilnik koji je pisan na njemačkom jeziku, odnosno onaj dio koji se odnosi na "TR" diviziju!

Vjerujem da interes postoji i molim sve koji su zainteresovani da se uključe u najširu diskusiju kako bi nam pomogli da se ispravno orijentišemo po svim moguće spornim i problematičnim pitanjima!