Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: VABILO - Tekmovanje v disciplini DEFENSE TACTICAL SHOOTING
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
VABILO..za SOBOTNO tekmovanje D.T.S. je vam na voljo pod rubriko.... OSTALO ..Torej vabljeni v soboto na BLED....vreme bo odlično. lp