Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 29.3.2008 - Bile - Strelski turnir s puško in pištolo
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zveza Veteranskih DruA!tev Slovenije
vabi strelce – lovce – ljubitelje streljanja na

STRELSKI TURNIR s puA!ko in piA!tolo

v Soboto 29. marca 2008 na poligonu BILE Postojna
(POSTOJNA-3km smer PIVKA-za nadvozom pri TUA U levo-potem sledi tablam)
PriÄ?etek ob 10.00 uri

STRELJALO SE BO :
- VK PiA!tola/Revolver 25m
- MK PUA KA 50m odprti merki
- MK PUA KA 50M optika
- VK PUA KA nad 100m odprti merki
- VK PUA KA do 300m odprti merki
- Ostrostrelska puA!ka do 200m
- Ostrostrelska puA!ka do 400m


Vse puA!ke leA3e: naslon spredaj, zadaj kopito vidno dvignjeno od tal.
Vse naloge 5 probnih in 15 za rezultat!
Prijave moA3ne DO 12.30. PRIJAVNINA 15€ za prvo disciplino, nato 5€ za nadaljne.
Strelci s statusom veterana ter pripadniki SEVER, MORS in MNZ imajo 10% popusta. IzkaA3ejo se z VELJAVNO IZKAZNICO pred vplaÄ?ilom prijavnine.

V prijavnini so vA!teti stroA!ki organizacije, nagrad, ter topla malica in ena pijaÄ?a. Tekmovalci si strelivo priskrbijo sami.
ZaÄ?etek tekmovanja bo ob 10.00 uri. ZakljuÄ?ek je predviden ob 14.30.
Podelitev in razglasitev uradnih rezultatov ob 15.30.

VARNOST
Na tekmovanju se strogo spoA!tuje varno rokovanje z oroA3jem.
Z oroA3jem se rokuje samo po navodilih sodnikov in nikjer drugje kot na strelski liniji in varnostni coni. Prenos oroA3ja po poligonu samo v kovÄ?ku ali pa z odprtim leA3iA!Ä?em in s cevjo obrnjeno v tla.
NeupoA!tevanju navodil sodnikov sledi opozorilo ali diskvalifikacija strelca.
PritoA3b na te odloÄ?itve se ne upoA!teva. Strelci-ke so dolA3ni spoA!tovati VARNOST in RED na streliA!Ä?u.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!


Za hrano in pijaÄ?o poskrbi organizator, dobro voljo prinesite s seboj.
Tekma je po principu: VSI VABLJENI !!!

Informacije na 041 734 625 Rajko
E-mail: [email protected]

V PRIMERU SLABEGA VREMENA BO SREÄOANJE PRESTAVLJENO.
popravljeni rezultati (napakica pri revolverju in sniper 100m). [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
A!e en popravek pri MK z optiko...
(jaz niÄ? kriv) [img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif[/img]

Attached files [Image: 419_566ebd300238e4ea1b15c0d8f30ff489.jpg] [Image: 419_7b13be6dac2eca364545000432a3267c.jpg] [Image: 419_ad05dc3095b551ebcacfb0923b6b2312.jpg]
Hej Rajko!
Popravi A!e sniper 400m.
L.P.
Sniper nismo streljali na 100 ampak na 200m.
MUA 
180 ??? [img]{SMILIES_PATH}/eusa_think.gif[/img]

Attached files [Image: 429_83c145eef4a1ec592aeddad99d6f7f67.jpg]
"ca Napisal:Hej Rajko!
Popravi A!e sniper 400m.
L.P.
Ma kej spet ni dobro? [img]{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif[/img]